سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آموزش

نظر

به نام خدا 

این روزها دلمان برای مسجد تنگ شده لذا با رعایت بهداشت به مسجد می رویم .

افرادی هستند از ترس کرونا به الکل و یا مواد مخدر پناه می برند .لذا می بینیم تو برخی شهرها تلفات الکل از کرونا بیشتر است .خدا شفا را در حلال قرار داده اما برخی گویا به ممنوعه ها همان می کنند که با شجره ممنوعه می کنند .

عمر آدم می گذرد خواهی نخواهی باید گذاشت و گذشت اما برخی مثل مورچه غرق در قطره عسل به این دنیا دل بسته اند .و لذت ها را فقط در قطره عسل می پندارند درحالی که یک انسان مذهبی از قطره عسل به قدر نیاز می چشد و می داند که لذت معنوی فوق همه لذات است و 

کرونا خیلی درسها به ما داد .چهره کریه خیلی کس ها و چیزها را نمایان کرد و 

کرونا ثابت کرد که کشور های اروپایی جای زندگی بدی هست به ضرر پیرمرد هاست .پیرمرد ها و کهنسالها در آنجا احساس خطر می کنند حتی اگر میلیاردر باشند.در غرب و آمریکا باید فقط زیبا و سفید و جوان باشی والا مرده ای .

آنجا باید سلاح بخری تا احساس امنیت کنی آن همدر کنار پلیس های به ظاهر قوی .

سراب غرب نمایان شد حتی با سقوط بورس معلوم شد امنیت اقتصادی هم در آنجا کشک است و به بادی با ویروسی بند است .

سازندگان این ویروس که امروز وایتکس را پیشنهاد می کنند هنوز به اهداف خراب کننده شان باید برسند همان هدفی که شیطان اعلام کرد مبنی بر دستکاری در موجودات و الدخصام بودنش ..

مانده ایم چرا با وجود پیشرفت های سپاه معنوی و اثبات جبهه مقاومت  و حتی پرتاب موفق ماهواره  باز برخی به سمت غرب غش می کنند .برای آنها که جیره خور غربند و هر عمل دولت آمریکا و دول اروپایی را توجیه می کنند و مصداق فاسق هستند کم تر جای تعجب است تعجب از کسانی هست که هنوز حتی یک بار هم از کشور کم تر دور شده و دریغ از این که به خارج رفته باشند  اما وایتکس دستور بده ها را بر قال الصادق علیه السلام  ترجیح می دهند و سن وسال زیادی دارندو تجربه زیاد و حتی در جنگ هم شرکت کرده اند .به راستی به کجا می روند؟

خدا عاقبت همه ما را ختم به خیر کند چراکه شیطان برای همه یک جور خاص دام پهن می کند .خدا شیطان را لعنت کند .